ÁSZF + GDPR

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ

amelyben tájékoztatjuk Önt, mint honlapunk és webáruházunk látogatóját, valamint
szolgáltatásaink igénybe vevőjét társaságunk adatkezelési és adatvédelmi szabályairól.

1. Milyen alapelveket követünk adatkezelésünk során?

Társaságunk az adatkezelése során alábbi alapelveket követi:
a) a személyes adatokat jogszerűen és tisztességesen, valamint az Ön számára
átláthatóan kezeljük.
b) a személyes adatokat csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból gyűjtjük és
azokat nem kezeljük a célokkal össze nem egyeztethető módon.
c) az általunk gyűjtött és kezelt személyes adatok az adatkezelés céljai szempontjából
megfelelőek és relevánsak, valamint csak a szükségesre korlátozódnak.

d) Társaságunk minden észszerű intézkedést megtesz annak érdekében, hogy az
általunk kezelt adatok pontosak és szükség esetén naprakészek legyenek, a pontatlan
személyes adatokat haladéktalanul töröljük vagy helyesbítjük.
e) a személyes adatokat olyan formában tároljuk, hogy Ön csak a személyes adatok
kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig legyen azonosítható.
f) megfelelő technikai és szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítjuk a személyes
adatok megfelelő biztonságát az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével,
véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szemben.
Társaságunk az Ön személyes adatait
a) az Ön előzetes tájékoztatáson alapuló és önkéntes hozzájárulása alapján és csakis a
szükséges mértékben és minden esetben célhoz kötötten kezeljük, azaz gyűjtjük,
rögzítjük, rendszerezzük, tároljuk és felhasználjuk.
b) egyes esetekben az Ön adatainak kezelése jogszabályi előírásokon alapul és kötelező
jellegű, ilyen esetekben erre a tényre külön felhívjuk az Ön figyelmét.
c) illetve bizonyos esetekben az Ön személyes adatainak kezeléséhez Társaságunknak,
vagy pedig harmadik személynek fűződik jogos érdeke, például honlapunk,
webáruházunk és mobil alkalmazásunk működtetése, fejlesztése és biztonsága.

Amennyiben az adatfeldolgozóink körét módosítjuk, a változásokat átvezetjük jelen
tájékoztatónkban.

Az általunk kezelt adatok:

Webáruház szolgáltatásainak igénybe vétele
Cél a látogatók regisztrációja és nyilvántartása,
megrendelések kezelése és teljesítése, a vásárlások, a
számlázás és a kézbesítés kezelése, panaszok kezelése,
visszahívások ügyintézése, hozzájárulás szerződés
jogszabályi rendelkezés (GDPR 6.cikk (1) bek. c) pont, Eker tv. 13/A §, Számv. tv. 169. §).

teljes név, telefonszám és e- mail cím, online azonosító szám,
az Ön vásárlásainak adatai (termék, mennyiség, ár, időpont),
fizetéssel kapcsolatos adatok (fizetési határidő, bankszámlaszám, bank- vagy hitelkártyaszám,

webáruház működésének időtartama alatt határozatlan ideig, de legkésőbb az adatkezelési hozzájárulás visszavonásáig

A szerződések teljesítéséhez kapcsolódó adatok megőrzési ideje 5 év.

vásárlóink szokásainak elemzése, vásárlóinkkal kapcsolattartás.

e-pénztárca, utánvétel, stb.), egyszeri vagy tartós kedvezmények, akciókban részvétel, kiszállítással kapcsolatos
adatok: kiszállítási határidő és kiszállítási cím (irányítószám, település, közterület neve és jellege, házszám, emelet, ajtó) vagy
az átvételi pont adatai, számlázási név, természetes személy esetén teljes név, az Ön adószáma vagy adóazonosító
jele (amennyiben ezek az adatok a számlázáshoz szükségesek) számlázási cím (irányítószám, település, közterület neve és
jellege, házszám, emelet, ajtó).

A kiállított számláknak és azon iratoknak, melyek alapján a számlák kiállítása megtörtént, a megőrzési ideje 8 év.

nyilvántartásba vétel száma:

szám (nem kötelező) az Ön vásárlásainak adatai (nem kötelező)

A weboldalunk látogatóinktól csak akkor kérjük személyes adataikat, ha regisztrálni,
bejelentkezni, nyereményjátékban részt venni, illetve a webáruházunkban vásárolni
szeretnének.
A regisztráció illetve a webáruház szolgáltatásainak igénybevétele kapcsán megadott
személyes adatokat nem kapcsolhatjuk össze és a látogatóink beazonosítása alapvetően nem
célunk.

3. Mik azok a sütik és hogyan kezeljük őket?

A sütik (cookie-k) olyan kisméretű adatfájlok (továbbiakban: sütik), amelyek a weboldalon
keresztül a weboldal használatával kerülnek az Ön számítógépére úgy, hogy azokat az Ön
internetes böngészője menti le és tárolja el. A leggyakrabban használt internetes böngészők
(Chrome, Firefox, stb.) többsége alapbeállításként elfogadja és engedélyezi a sütik letöltését
és használatát, az viszont már Öntől függ, hogy a böngésző beállításainak módosításával
ezeket visszautasítja vagy letiltja, illetve Ön a már a számítógépen lévő eltárolt sütiket is
tudja törölni. A sütik használatáról az egyes böngészők „súgó” menüpontja nyújt bővebb
tájékoztatást.
Vannak olyan sütik, amelyek nem igénylik az Ön előzetes hozzájárulását. Ezekről weblapunk
az Ön első látogatásának megkezdésekor ad rövid tájékoztatást, ilyenek például a
hitelesítési, multimédia-lejátszó, terheléskiegyenlítő, a felhasználói felület testreszabását
segítő munkamenet-sütik, valamint a felhasználó-központú biztonsági sütik.
A hozzájárulást igénylő sütikről – amennyiben az adatkezelés már az oldal felkeresésével
megkezdődik – a Társaságunk az első látogatás megkezdésekor tájékoztatja Önt és kérjük az
Ön hozzájárulását.
Társaságunk nem alkalmaz és nem is engedélyez olyan sütiket, amelyek segítségével
harmadik személyek az Ön hozzájárulása nélkül adatot gyűjthetnek.
A sütik elfogadása nem kötelező, a Társaságunk azonban nem vállal azért felelősséget, ha
sütik engedélyezése hiányában a weblapunk esetleg nem az elvárt módon működik.

Milyen sütiket alkalmazunk?

Típus Név Hozzájárulás Leírás Cél Érvényesség
rendszer sütik

nem igényel a webes alkalmazás
tűzfalának session sütije, amely a kereszthivatkozások elleni visszaélés megelőzésére szolgál

honlap működésének biztosítása

böngésző session vége

nyomkövető süti

igényel személyre szabáshoz

Ön beállításainak megjegyezése szolgáltatásunk hatékonyságának növelése ….. nap

nyomkövető süti (harmadik féltől származó) nem igényel

új session-ök és látogatók azonosítására,  a Google Analytics webes nyomkövető szolgáltatás ment le

a weboldal látogatása során harmadik személyek (pl. Google) szolgáltatásaihoz kapcsolódik …. perc

A harmadik féltől származó sütiről (third party cookie) részletesen itt
https://www.google.com/policies/technologies/types/, az adatvédelemről pedig itt
https://www.google.com/analytics/learn/privacy.html?hl=hu olvashat

4. Mit kell tudni még webáruházunk adatkezeléséről?

A személyes adatokat Ön önkéntesen bocsátja rendelkezésünkre a regisztráció, a vásárlás
illetve a Társaságunkkal kapcsolattartása során, éppen ezért kérjük, hogy adatai közlésekor
fokozatosan ügyeljen azok valódiságára, helyességére és pontosságára, mert ezekért Ön
felelős. A helytelen, pontatlan vagy hiányos adat akadálya lehet a szolgáltatásaink
igénybevételének.
Amennyiben Ön nem a saját, hanem más személy személyes adatait adja meg, úgy
vélelmezzük, hogy Ön az ehhez szükséges felhatalmazással rendelkezik.
Ön az adatkezeléshez adott hozzájárulását bármikor ingyenesen visszavonhatja
 a regisztráció törlésével,

 az adatkezeléshez hozzájárulás visszavonásával, illetve
 a regisztráció során feltétlen kitöltendő bármely adat kezeléséhez vagy
felhasználásához való hozzájárulás visszavonásával vagy zárolásának kérésével.
A hozzájárulás visszavonásának regisztrálását – technikai okokból – … napos határidővel
vállaljuk, azonban felhívjuk a figyelmét arra, hogy jogi kötelezettségünk teljesítése vagy jogos
érdekeink érvényesítése céljából bizonyos adatokat a hozzájárulás visszavonása után is
kezelhetünk (Pl. Számv tv. 169. § , Fogyv tv. 17/A §)
Megtévesztő személyes adat használata esetén, illetve ha valamelyik látogatónk
bűncselekményt követ el vagy Társaságunk rendszerét támadja, az adott látogató
regisztrációjának megszüntetésével egyidejűleg adatait haladéktalanul töröljük, illetve –
szükség esetén – megőrizzük azokat a polgári jogi felelősség megállapításának vagy büntető
eljárás lefolytatásának időtartama alatt.

5. Mit kell tudni direkt marketing és hírlevél célú adatkezelésünkről?

Ön a regisztráció során tett nyilatkozatával vagy később, a webáruház felületén tárolt
személyes adatainak módosításával (azaz hozzájárulási szándéka egyértelmű
kinyilvánításával) hozzájárulását adhatja ahhoz, hogy az Ön személyes adatait marketing
célokra is felhasználhassuk. Ebben az esetben – a hozzájárulás visszavonásáig – az Ön adatait
direkt marketing és/vagy hírlevél küldés céljából is kezeljük és az Ön részére reklám- és
egyéb küldeményeket, valamint tájékoztatókat és ajánlatokat küldünk és/vagy hírlevelet
továbbítunk (Grtv. 6. §).
Ön a hozzájárulását a direkt marketing és a hírlevél tekintetében együttesen vagy külön-
külön is megadhatja illetve azt/azokat ingyenesen és bármikor visszavonhatja.
A regisztráció törlését minden esetben a hozzájárulás visszavonásának tekintjük. A direkt
marketing és/vagy hírlevél célú adatkezeléshez hozzájárulás visszavonását nem értelmezzük
egyúttal a webáruházunkkal kapcsolatos adatkezelési hozzájárulás visszavonásának.
Az egyes hozzájárulások visszavonásának illetve lemondásnak a regisztrálását – technikai
okokból – … napos határidővel vállaljuk.

6. Mit kell tudni a nyereményjátékokról?

Társaságunk kampányjelleggel szervezhet nyereményjátékokat, melyek eseti feltételeit
külön szabályzat tartalmazza. Az aktuális akció szabályzata minden esetben megtalálható a
honlapunk nyitó oldalán, központi helyen elhelyezett linken.

7. Egyéb adatkezelési kérdések

Az Ön adatait csak jogszabályban meghatározott keretek között továbbíthatjuk,
adatfeldolgozóink esetében pedig szerződéses feltételek kikötésével biztosítjuk, hogy ne

használhassák az Ön hozzájárulásával ellentétes célokra az Ön személyes adatait. További
információ a 2. pontban található.
Társaságunk külföldre a GDPR és az Infotv. vonatkozó rendelkezései alapján továbbíthat csak
adatot.
A bíróság, az ügyészség és más hatóságok (pl. rendőrség, adóhivatal, Nemzeti Adatvédelmi
és Információszabadság Hatóság) tájékoztatás adása, adatok közlése vagy iratok
rendelkezésre bocsátása miatt megkereshetik Társaságunkat. Ezekben az esetekben
adatszolgáltatási kötelezettségünket teljesítenünk kell, de csak a megkeresés céljának
megvalósításához elengedhetetlenül szükséges mértékben.
Társaságunk adatkezelésében és/vagy adatfeldolgozásában részt vevő közreműködői és
munkavállalói előre meghatározott mértékben – titoktartási kötelezettség terhe mellett –
jogosultak az Ön személyes adatait megismerni.
Az Ön személyes adatait megfelelő technikai és egyéb intézkedésekkel védjük, valamint
biztosítjuk az adatok biztonságát, rendelkezésre állását, továbbá óvjuk azokat a jogosulatlan
hozzáféréstől, megváltoztatástól, sérülésektől illetve nyilvánosságra hozataltól és bármilyen
egyéb jogosulatlan felhasználástól.
Szervezeti intézkedések keretében épületeinkben ellenőrizzük a fizikai hozzáférést,
munkavállalóinkat folyamatosan oktatjuk és a papír alapú dokumentumokat megfelelő
védelemmel elzárva tartjuk. A technikai intézkedések keretében titkosítást, jelszóvédelmet
és vírusirtó szoftvereket használunk. Felhívjuk azonban a figyelmét arra, hogy az interneten
keresztüli adattovábbítás nem tekinthető teljes körűen biztonságos adattovábbításnak.
Társaságunk mindent megtesz annak érdekében, hogy a folyamatokat minél
biztonságosabbá tegyük, a weblapunkon keresztül történő adattovábbításért azonban nem
tudunk teljes felelősséget vállalni, ám a Társaságunkhoz beérkezett adatok tekintetében
szigorú előírásokat tartunk be az Ön adatainak biztonsága és a jogellenes hozzáférés
megakadályozása érdekében.
A biztonsági kérdésekkel kapcsolatban kérjük az Ön segítségét abban, hogy gondosan őrizze
meg honlapunkhoz és/vagy webáruházunkhoz meglévő hozzáférési jelszavát és ezt a jelszót
senkivel se ossza meg.

8. Melyek az Ön jogai és jogorvoslati lehetőségei?

Ön az adatkezelésről
 tájékoztatást kérhet,
 kérheti az általunk kezelt személyes adataik helyesbítését, módosítását, kiegészítését,
 tiltakozhat az adatkezelés ellen és kérheti adatai törlését valamint zárolását (a
kötelező adatkezelés kivételével),
 bíróság előtt jogorvoslattal élhet,
 a felügyelő hatóságnál panaszt tehet, illetve eljárást kezdeményezhet
(https://naih.hu/panaszuegyintezes-rendje.html).
Felügyelő Hatóság: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
 Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.

 Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
 Telefon: +36 (1) 391-1400
 Fax: +36 (1) 391-1410
 E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
Honlap:https://naih.hu/
Az Ön kérelmére tájékoztatást adunk az Ön általunk kezelt, illetve az általunk – vagy a
megbízott adatfeldolgozónk által – feldolgozott
 adatairól,
 azok forrásáról,
 az adatkezelés céljáról és jogalapjáról,
 időtartamáról, ha pedig ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának
szempontjairól,
 az adatfeldolgozóink nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő
tevékenységükről,
 adatvédelmi incidensek körülményeiről, hatásairól és az elhárításukra valamint
megelőzésükre tett intézkedéseinkről, továbbá
 az Ön személyes adatainak továbbítása esetén az adattovábbítás jogalapjáról és
címzettjéről.
A kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, ……… napon belül (legfeljebb
azonban 1 hónapon belül) adjuk meg tájékoztatásunkat. A tájékoztatás ingyenes kivéve
akkor, ha Ön a folyó évben azonos adatkörre vonatkozóan tájékoztatási kérelmet már
nyújtott be hozzánk. Az Ön által már megfizetett költségtérítést visszatérítjük abban az
esetben, ha az adatokat jogellenesen kezeltük vagy a tájékoztatás kérése helyesbítéshez
vezetett. A tájékoztatást csak törvényben foglalt esetekben tagadhatjuk meg jogszabályi hely
megjelölésével, valamint a bírósági jogorvoslat illetve a Hatósághoz fordulás lehetőségéről
tájékoztatással.
Társaságunk a személyes adatok helyesbítésről, zárolásról, megjelölésről és törlésről Önt,
továbbá mindazokat értesíti, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbította,
kivéve akkor, ha az értesítés elmaradása az Ön jogos érdekét nem sérti.
Amennyiben az Ön helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesítjük, a kérelem
kézhezvételét követő ……… napon belül (legfeljebb azonban 1 hónapon belül) írásban vagy –
az Ön hozzájárulásával – elektronikus úton közöljünk elutasításunk indokait és tájékoztatjuk
Önt a bírósági jogorvoslat, továbbá a Hatósághoz fordulás lehetőségéről.
Amennyiben Ön tiltakozik a személyes adatai kezelése ellen, a tiltakozást a kérelem
benyújtásától számított legrövidebb időn belül, ……… napon belül (legfeljebb azonban 1
hónapon belül) megvizsgáljuk és a döntésünkről Önt írásban tájékoztatjuk. Amennyiben úgy
döntöttünk, hogy az Ön tiltakozása megalapozott, abban az esetben az adatkezelést –
beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – megszüntetjük és az adatokat
zároljuk, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesítjük
mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbítottuk,
és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.
Abban az esetben megtagadjuk a kérés teljesítését ha bizonyítjuk, hogy az adatkezelést olyan
kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Ön érdekeivel,
jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez,

érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak. Amennyiben Ön a döntésünkkel nem ért
egyet, illetve ha elmulasztjuk a határidőt, a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó
napjától számított 30 napon belül Ön bírósághoz fordulhat.
Az adatvédelmi perek elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik, a per – az érintett
választása szerint – az érintett lakhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is
megindítható. Külföldi állampolgár a lakóhelye szerint illetékes felügyeleti hatósághoz is
fordulhat panasszal.
Kérjük Önt, hogy mielőtt a felügyeleti hatósághoz vagy bírósághoz fordulna panaszával
– egyeztetés és a felmerült probléma minél gyorsabb megoldása érdekében – keresse
meg Társaságunkat.

9. Melyek a főbb irányadó jogszabályok tevékenységünkre?

 a természetes személyeknek a személyes adatok kezeléséről szóló az Európai Parlament és a
Tanács (EU) 2016/679 rendelete (GDPR)
 az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi
CXII. törvény – (Info tv.)
 a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.)
 az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal
összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény – (Eker tv.)
 az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény – (Ehtv)
 a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény (Fogyv tv.)
 a panaszokról és a közérdekű bejelentésekről szóló 2013. évi CLXV. törvény. (Pktv.)
 a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008.
évi XLVIII. törvény (Grtv.)
 a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (Számv tv.)

10. Adatkezelési tájékoztató módosítása

Társaságunk fenntartja magának a jogot jelen Adatkezelési tájékoztató módosítására,
amelyről az érintetteket megfelelő módon tájékoztatja. Az adatkezeléssel kapcsolatos
információk közzététele a …. (tarsasag.hu/adatkezeles)…… weboldalon történik.

Kapcsolat
Ha kérdésed van, írj bátran.